Podziel się

sponsorka

Sponsoring

Firma Lenco postrzega sponsoring jako element budowania dobrych relacji z lokalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi społecznościami oraz stara się spełniać swoją rolę społeczną.

Firma Lenco określiła specyficzne wymagania potrzebne do sponsoringu:

  • Lenco nie sponsoruje organizacji lub wydarzeń związanych z alkoholem, tytoniem lub narkotykami.
  • Lenco nie sponsoruje organizacji, które dyskryminują wierzenia religijne, orientację seksualną, płeć lub przynależność polityczną.
  • Lenco nie sponsoruje organizacji politycznych lub wydarzeń politycznych.
  • Lenco nie sponsoruje organizacji, które s? blisko związane z wyznaniami lub jakimikolwiek grupami religijnymi.
  • Lenco nie sponsoruje niebezpiecznych sportów.
  • Lenco nie sponsoruje studentów indywidualnych lub grup studenckich.
  • Celem firmy Lenco jest odpowiedź na wszelkie e-maile dotyczące sponsoringu w przeciągu trzech tygodni. Firma Lenco zastrzega sobie prawo do niekomentowania decyzji odnośnie sponsoringu innej organizacji lub wydarzenia, dlatego też prosimy o unikanie dalszej komunikacji w przypadku odpowiedzi negatywnej. Zapytania odnośnie sponsoringu powinny być wysyłane na adres lenco@dsv.com.pl.