Podziel się

Naci?nij

Listopad 2012

Lenco i KIDO’z po??czy?y si?y, aby stworzy? przyjazn? rodzinie lini? tabletów

TEL AVIV i VENLO, 28 listopada, 2012KIDO’Z i Lenco po??czy?y si?y, aby udost?pni? bezpieczne, przynosz?ce rado?? z nauki i gry ?rodowisko dla dzieci w postaci tabletów. Dzi?ki aplikacji KIDO’Z Play zainstalowanej na tabletach Lenco, rodzice b?d? mogli z ?atwo?ci? prze??cza? si? mi?dzy trybem rodzicielskim i trybem dla dzieci, pozwalaj?c dzieciom na obs?ug?, gr?, poznawanie i odkrywanie w bezpieczny i niezale?ny sposób. Ochrona dzieci przed niepo??danymi tre?ciami na tablecie nie by?? nigdy tak prosta.

PDF: Komunikat prasowy – Lenco i KIDO’z po??czy?y si?y, aby stworzy? przyjazn? rodzinie lini? tabletów

_________________


STL Group/Lenco zwyci?zc? Cathay Pacific China Business Awards 2012

Venlo, 27 listopada 2012 – 16 listopada odby?a si? ceremonia rozdania nagród Cathay Pacific China Business, laureatem zosta?a STL Group, firma b?d?ca w?a?cicielem marki Lenco. Niniejsza nagroda, zainicjowana przez linie lotnicze Cathay Pacific oraz Cathay Pacific oraz China Council of the Netherlands Council for Trade Promotion (Chi?ska i Holenderska Izba Promocji Handlu) jest przyznawana co roku holenderskiej firmie w uznaniu sukcesów w poprzednich dwóch latach w Chinach i/lub Hong Kongu. Nagroda zosta?a przyznana po uroczystej kolacji w Santpoort.

PDF: Prasowym – STL Group – Lenco zwyci?zc? Cathay Pacific China Business Awards 2012