Delen

Duurzaamheid

Lenco vindt dat zij, als fabrikant van consumenten-elektronica, een rol van betekenis vervult op het gebied van duurzaamheid en de maatschappelijke relevantie van haar handelen. Om aan dat invulling te geven worden zo veel mogelijk milieu-ontziende onderdelen in haar produkten ingebouwd en wordt ook rekening gehouden met de recyclebaarheid van produkten na afloop van de levensduur.

Bij veel produkten past Lenco ‘Eco Design’ toe, wat inhoudt dat bijvoorbeeld batterijen na afloop van de levensduur van het produkt daaruit separaat verwijderd kunnen worden en verantwoord afgevoerd. Maar ook door te streven naar het inbouwen van dusdanige technologische oplossingen dat zo min mogelijk energieverbruik in zowel stand-by als gebruiksmodus realistisch is.

Daarnaast worden de fabrieken zonder uitzondering regelmatig bezocht door haar inspecteurs, waarbij nadrukkelijk aandacht wordt gegeven aan de arbeidsomstandigheden ter plaatse, maar ook aan de voor de betreffende medewerkers voor toepassing zijnde sociale werkomstandigheden of veiligheidsaspecten. Zonder voorbehoud wordt afstand genomen van enigerlei vorm van kinderarbeid; deze wordt door Lenco niet getolereerd.