Delen

Kwaliteitsbeleid

Dankzij het gegeven dat Lenco haar produkten zelf ontwerpt (zowel qua design als qua ingebouwde technologie) en onder eigen regie fabriceert, heeft het alle kennis van de produkten in huis. Daardoor is het ook mogelijk zowel in het ontwerp, maar ook in de produktie en produktondersteuning naar de consumenten (zowel vóór als na de aankoop) goed rekening te houden met de gewenste kwaliteit van het produkt.

Lenco beschikt over een eigen kwaliteitsdienst, die continue het ontwerp- en produktieproces begeleidt. Daarnaast worden produktierijpe produkten, voordat ze op de markt komen, nog eerst grondig getest zodat ze voldoen aan de eisen en normen die Lenco voor de eindgebruiker zo vanzelfsprekend vindt. Ook tijdens de produktie worden regelmatig, steekproefgewijs, produkten uit de voorraad gehaald om ook deze weer te toetsen aan haar kwaliteitseisen. En mocht het nodig zijn, worden processen verbeterd.

Ook in de nazorg besteedt Lenco veel aandacht aan de kwaliteit. Zo heeft zij nog jaren reserve-onderdelen van haar produkten beschikbaar voor vervanging of reparatie. Gebruikers kunnen daardoor langer van het produkt genieten.