Delen

Sponsoring

Lenco beschouwt sponsoring als een middel om een duurzame relatie met lokale, nationale en internationale gemeenschappen op te bouwen en onze maatschappelijke betrokkenheid uit te dragen.

Lenco heeft voor verzoeken om sponsoring een aantal criteria vastgesteld:

   • Lenco sponsort geen organisaties of evenementen die gerelateerd zijn aan alcohol, drugs of tabak.
   • Lenco sponsort geen organisaties die discrimineren op grond van geloofsovertuiging, sexuele geaardheid, sexe of politieke overtuiging.
   • Lenco sponsort geen politiek georiënteerde organisaties of evenementen.
   • Lenco sponsort geen organisaties die nauw verbonden zijn aan religie of als doel hebben hun religieuze overtuiging over te brengen.
   • Lenco sponsort geen gevaarlijke sporten.
   • Lenco sponsort geen individuele studenten, studentenfeesten of studentenreizen.

Lenco streeft ernaar binnen drie weken per e-mail te reageren op een sponsorverzoek. Wanneer Lenco een besluit om een organisatie of evenement al of niet te sponsoren heeft genomen, kunt u daarover niet verder met Lenco corresponderen. Sponsorverzoeken kunnen worden gestuurd aan media@lenco.eu.