Firmware

DVL-2483

Wat doet deze firmware?

Algemene verbetering van de stabiliteit van de software.

Update instructies:

1) Pak de bestanden uit en kopieer de veilige kernel en update-demo uit tot de root van een leeg USB-station.

2) Ontkoppel het net van de TV

3) USB-stick op TV aansluiten

4) netvoeding op TV aansluiten

5) de blauwe LED begint langzaam te knipperen

6) na ~60 seconden knippert de blauwe LED snel, d. w. z.: upgrade klaar)

7) Haal de stekker uit het stopcontact en verwijder de USB-stick.

8) Sluit het net weer aan en start de TV.

Opgelet: NIET REMOVE USB-apparaat gebruiken wanneer het systeem wordt bijgewerkt. Dit veroorzaakt fouten of defecten aan de TV

Firmware bijwerken op eigen risico.

Firmware download link:

http://www.lenco.eu/supportfiles/Firmware/FW_DVL-2483.zip

DVL-2483

Wat doet deze firmware?
In zeldzame gevallen is het mogelijk dat de zenderlijst verloren gaat wanneer de TV opnieuw wordt gestart. Deze firmware-update helpt deze bug te verhelpen.

Firmware update instructies: 
1) Download de firmware. 2) Pak de bestanden uit op een leeg USB-station.
3) Koppel het netsnoer van de tv los van het stopcontact.
4) Steek het USB-station in de TV.
5) Sluit het netsnoer van de tv aan op het stopcontact.
6) De blauwe LED-indicator knippert langzaam.
7) Na ongeveer 60 seconden knippert de blauwe LED snel. Dit geeft aan: update klaar.
8) Koppel het netsnoer los van het stopcontact en verwijder het USB-station.
9) Sluit het netsnoer weer aan en start de TV.

Firmware download link: 
http://www.lenco.eu/supportfiles/Firmware/FW_DVL-2483.rar

DVL-2493

Verbeteringen:

Verbetering van de DVB-C Tuner

Procedures van het update-proces :

1. Kopieer het firmwarebestand naar een FAT32 geformatteerd USB-Stick

2. Schakel de TV in en kies bron DTV

3. Sluit de USB-stick aan op de TV

4. Kies Software bijwerken (USB) in het menu en voer deze uit.

5. Als de Softwareupdate klaar is, gaat de TV uit, wacht 1 minuut.

6. Schakel de hoofdschakelaar uit, verwijder de USB-stick, wacht 1 minuut.

7. Hoofdschakelaar inschakelen, TV starten

8. Kies in het instellingenmenu “Fabrieksinstelling herstellen”.

Download link:

http://www.lenco.eu/supportfiles/Firmware/CV306_TL_M236_308LA20_CP131_CKJH111272.bin

DVL-2690

Verbetering :

Vaste bug in DVB-C Modus is opgelost.

Procedures van het update-proces :

1. Kopieer het firmwarebestand naar een FAT32 geformatteerd USB-Stick

2. Schakel de TV in en kies bron DTV

3. Sluit de USB-stick aan op de TV

4. Kies Software bijwerken (USB) in het menu en voer deze uit.

5. Als de Softwareupdate klaar is, gaat de TV uit, wacht 1 minuut.

6. Schakel de hoofdschakelaar uit, verwijder de USB-stick, wacht 1 minuut.

7. Hoofdschakelaar inschakelen, TV starten

8. Kies in het instellingenmenu “Fabrieksinstelling herstellen”.

Download link:

http://www.lenco.eu/supportfiles/Firmware/CV306_TL_TC260_308HA30_CS141_CKJH111275_B1.2.36.rar

DVP-731

Verbetering:

Oplossing voor probleem ondertiteling

Procedure:

1. Download het rar bestand en kopieer het naar een FAT32 geformatteerd USB-opslagapparaat

2. Het apparaat inschakelen

3. Plaats het USB-opslagapparaat

4. Schakel over naar USB-modus en volg de instructies op het scherm

Download link:

http://www.lenco.eu/supportfiles/Firmware/build.img

DVP-732

Download link:

http://www.lenco.eu/supportfiles/Firmware/DVP-732.rar 

Verbetering :

Vaste bug in de ondertitelselectie en de audiotrack

Update instructies:

1. Download het. rar bestand en kopieer de twee bestanden naar een FAT32 geformatteerde USB stick

2. Apparaat inschakelen

3. Sluit de USB-stick aan op de DVD-speler

4. Stel uw speler in op USB-modus en volg de instructies op het scherm.

Opmerkingen:

Firmware update op eigen risico!
Verwijder de stick niet tijdens het updaten, dit kan leiden tot schade aan het apparaat , waardoor de garantie vervalt.

DVP-936

Deze firmware verhoogt het maximale volumeniveau.

 

Update instructies:

  1. Download bestand
  2. Kopieer het naar een FAT32 USB-apparaat
  3. Sluit het USB-apparaat aan op de DVD-speler
  4. Selecteer USB bron
  5. Bevestig en de DVD-speler zal beginnen met updaten.

Firmware updaten op eigen risico

Firmware download link:

http://www.lenco.eu/supportfiles/Firmware/MTK.BIN

L-81 USB

Houd er rekening mee dat onze USB- draaitafelmodellen niet werken met Windows-versies die ouder zijn dan Windows XP of met Windows 7 Starter.

Download de Audacity USB draaitafel software voor

Windows XP:
http://www.lenco.eu/supportfiles/Firmware/FW_audacity-win-1.2.6

Windows Vista & Windows 7:
http://www.lenco.eu/supportfiles/Firmware/FW_audacity-win-unicode-1…

MAC OS X 10.0 tot 10.3 (Intel):
http://www.lenco.eu/supportfiles/Firmware/FW_audacity-macosx-intel-…

MAC OS X 10.0 tot 10.3 (PPC):
http://www.lenco.eu/supportfiles/Firmware/FW_audacity-macosx-ppc-1….

MAC OS X 10.4 en hoger:
http://www.lenco.eu/supportfiles/Firmware/FW_audacity-macosx-ub-1.3.14

Linux / Unix:
http://audacity.sourceforge.net/download/linux

Ga voor informatie, ondersteuning en updates naar Audacity website: 
http://audacity.sourceforge.net/

L-81 USB

Wat doet deze update?
Uw L-81 accepteert nu geheugenapparaten die in FAT32- en SDHC-kaarten zijn geformatteerd. (Max. 16GB)

Upgrade instructies: 
1) formatteer een USB-stick niet groter dan 2 GB in FAT.
2) het bestand op uw PC uitpakken
3) kopieer de uitgepakte bestanden rechtstreeks naar uw USB-apparaat
4) sluit de USB-stick aan op uw L-81 en schakel de USB-stick in.
5) selecteer USB met knop AUDIO SELECT en wacht minimaal 60 seconden.
6) de upgrade is voltooid, schakel L-81 uit en ontkoppel de USB-stick.

Firmware download link: 
http://www.lenco.eu/supportfiles/Firmware/FW_L-81.rar

LED-2213

Download link:

http://www.lenco.eu/supportfiles/Firmware/wholeflashv132_20120502MK.ssu 

Verbeteringen:

1. Verbetering van de radiomodus

2. up to date kanaallijst.

Update instructies:

1. Kopieer firmware “wholeflashv132_2012020502MK. ssu” naar een FAT32 USB stick.

2. Schakel TV in en selecteer de DVB-S modus.

3. Druk op de USB-knop op de afstandsbediening en het DVB-S-menu wordt geopend.

4. Kies bijwerken en vervolgens “DEV-UPDATE”. Bevestig met OK. De firmware met update wordt nu geïnstalleerd.

Wanneer de update klaar is, schakelt de TV automatisch uit en weer in…

 

Opgelet: USB-apparaat niet verwijderen wanneer het systeem wordt bijgewerkt. Dit veroorzaakt fouten of defecten aan de TV

Updaten firmware op eigen risico.

LED-2214

Download link:

http://www.lenco.eu/supportfiles/Firmware/wholeflashv132_20120502MK.ssu 

Verbeteringen:

1. Verbetering van de radiomodus

2. up to date kanaallijst.

Update instructies:

1. Kopieer firmware “wholeflashv132_2012020502MK. ssu” naar een FAT32 USB stick.

2. Schakel TV in en selecteer de DVB-S modus.

3. Druk op de USB-knop op de afstandsbediening en het DVB-S-menu wordt geopend.

4. Kies bijwerken en vervolgens “DEV-UPDATE”. Bevestig met OK. De firmware met update wordt nu geïnstalleerd.

Wanneer de update klaar is, schakelt de TV automatisch uit en weer in…

 

Opgelet: USB-apparaat niet verwijderen wanneer het systeem wordt bijgewerkt. Dit veroorzaakt fouten of defecten aan de TV

Updaten firmware op eigen risico.

LED-2215

Download link:

http://www.lenco.eu/supportfiles/Firmware/wholeflashv132_20120502MK.ssu 

Verbeteringen:

1. Verbetering van de radiomodus

2. up to date kanaallijst.

Update instructies:

1. Kopieer firmware “wholeflashv132_2012020502MK. ssu” naar een FAT32 USB stick.

2. Schakel TV in en selecteer de DVB-S modus.

3. Druk op de USB-knop op de afstandsbediening en het DVB-S-menu wordt geopend.

4. Kies bijwerken en vervolgens “DEV-UPDATE”. Bevestig met OK. De firmware met update wordt nu geïnstalleerd.

Wanneer de update klaar is, schakelt de TV automatisch uit en weer in…

 

Opgelet: USB-apparaat niet verwijderen wanneer het systeem wordt bijgewerkt. Dit veroorzaakt fouten of defecten aan de TV

Updaten firmware op eigen risico.

LED-2215

Wat doet deze software-update?:
Deze software-update verbetert de DVB-S-functie.

Software installatie instructies: 
1. Formatteer een USB-opslagapparaat naar FAT32-formaat.
2. Kopieer de gedownloade en uitgepakte gegevens naar het USB-opslagapparaat.
3. Schakel de tv in en zet deze in de DVBS-modus.
4. Sluit het USB-opslagapparaat aan en wacht enkele seconden.
5. Selecteer in het hoofdmenu “Systeeminstellingen” en vervolgens systeemupdate.
6. Bevestigen door op Okay te drukken
7. Selecteer door op Okay te drukken op het bestand v126appdb. ssu en druk nogmaals op Okay om de software te installeren.
8. Het apparaat wordt nu opnieuw opgestart.
9. Open het menu en selecteer in het menu “Systeeminstellingen” de optie “Voorkeuren” en reset met oké. De pincode is 0000. Druk nogmaals op Oké.

Download link: 
http://www.lenco.eu/supportfiles/Firmware/FW_LED-2215.rar

LED-2217

Update instructies:

 • Download de bestanden
 • Kopieer de . Bin file op een FAT32 geformatteerde USB-stick
 • Apparaat inschakelen en de DVB-S-modus kiezen
 • Sluit de USB-stick aan op de TV
 • Selecteer Software-update (USB) in het menu en selecteer Run.
 • De update van de TV wordt uitgeschakeld, wacht 1 minuut.
 • Schakel de aan/uit-schakelaar uit, verwijder de USB-stick, wacht 1 minuut.
 • Aan/uitschakeling weer inschakelen, TV start met basisinstallatie
 • DVB Type – > Satelliet- en stemtype – > Kies (ALLEEN) DTV
 • Nu kan een voorgesorteerde programmalijst worden geladen (AANBEVOLEN)

Download link:

http://www.lenco.eu/supportfiles/Firmware/LED-2217.rar

Sportcam-600

Nieuwsbrief Aanmelding Ontvang onze aankondigingen en productupdates