Garantie

Algemeen

Deze garantiebepalingen gelden voor de consument.
De garantietermijn gaat in op de dag van aankoop van het product. De garantietermijn bedraagt 24 maanden. De garantietermijn wordt niet verlengd door garantiewerkzaamheden en vervangende leveringen in het kader van de garantie. Bewaar je aankoopbewijs goed. Reparatie of vervanging binnen de garantie geldt alleen met het originele aankoopbewijs. Garantie en/of eventuele klachten dien je als koper af te handelen met de (web)winkel waar het apparaat gekocht is.

Uitgesloten van garantie

Er geldt geen garantie voor

  1. schade door externe invloeden;
  2. achteloze beschadigingen;
  3. ongepast of onjuist gebruik, alsmede onjuiste bediening of belasting, waaronder maar niet beperkt tot het gebruik van lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen en/of het gebruik van niet- originele onderdelen;
  4. onjuiste opstelling of installatie, bijvoorbeeld door het niet in acht nemen van de geldende veiligheidsvoorschriften en/of de aanwijzingen in de gebruiks-, installatie- en/of montagehandleiding(en);
  5. veranderingen, invoegingen en/of uitbreidingen van het apparaat;
  6. professioneel gebruik;
  7. Lenco producten die buiten de Lenco webshop zijn besteld. Hiervoor dien je terug te gaan naar de winkel of webshop waar je het desbetreffende Lenco product hebt gekocht. 
  8. reparaties en/of aanpassingen die zijn uitgevoerd door personen of organisaties anders dan Lenco.

Te allen tijde licht de besluitvorming over de toepassing van de garantie bij Lenco.

Heb je een defect product dat bij Lenco in de webshop is gekocht en binnen de garantie valt? Dan kun je terecht bij onze klantenservice.

Definities

In deze garantiebepalingen wordt verstaan onder:

  • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Lenco;
  • Lenco: Commaxx BV gevestigd in Kerkrade.

Inhoud en omvang

Als er sprake is van gebreken binnen de garantieperiode, bepaalt Lenco of je apparaat kosteloos gerepareerd of vervangen wordt. Vervangende onderdelen of apparaten worden eigendom van Lenco. Verbruiksartikelen (componenten waarvan kan worden verwacht dat zij gedurende de levensduur van het product moeten worden vervangen) en toebehoren vallen NIET onder de garantie. Denk hierbij aan batterijen, antennes, afstandsbedieningen, snoeren, knoppen, batterijkleppen en andere dergelijke accessoires. 

Als bij onderzoek en/of reparatie geconstateerd wordt dat het defect ontstaan is door oneigenlijk gebruik van het apparaat, is er geen sprake van garantie en behouden wij ons het recht voor om de reparatiekosten en materiaalkosten aan je te factureren. We zullen dan vooraf contact met je opnemen, zodat je hierover zelf kunt beslissen.

Zorg ervoor dat je het apparaat in de originele verpakking stopt. Als dit niet mogelijk is, zorg dan voor een goede en degelijke vervangende verpakking. Bij transport van het apparaat zonder geschikte verpakking vervalt de garantie. Het transportrisico ligt namelijk bij jou. Stuur geen extra zaken mee, zoals bijvoorbeeld dvd’s, USB-sticks, of dergelijke. Wanneer deze extra zaken (onbedoeld) kwijtraken kunnen we hier helaas geen verantwoordelijkheid voor nemen.

Namaakproducten

Wanneer je rechtstreeks bij Lenco of bij een erkende Lenco-dealer onze producten koopt, weet je zeker dat je een echt Lenco-product hebt. Alleen voor deze echte Lenco producten die bij Lenco of een erkende Lenco-dealer zijn gekocht geldt de beperkte garantie van Lenco.

Wanneer je onze producten koopt bij een niet-erkende Lenco-dealer valt het product alleen onder de garantie van Lenco wanneer de niet-erkende dealer met een gedetailleerde factuur en betalingsbewijs kan aantonen dat het product daadwerkelijk bij Lenco of een erkende Lenco dealer gekocht is. 

Lenco geeft géén garantie op namaakproducten. Als je dergelijke producten probeert door te verkopen, kun je wettelijk aansprakelijk worden gesteld en/of strafrechtelijk vervolgd worden.